Amit a képzésről tudni érdemes….

Iskolánkban 1991-ben indult a képzés környezetvédelem tagozat néven. Az itt tanuló diákok a 9. és a 10. évfolyamon heti 2 órában környezetvédelem tantárgyat tanulnak. A 10. évfolyamon a környezetvédelem nagyon jól kiegészíti az ekkor induló biológiát. A 11. és a 12. évfolyamon a biológiát emelt szinten, heti 4 órában tanítjuk, ami lehetővé teszi az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülést. 11. osztálytól a magasabb óraszámban tanult biológia mellett, a továbbtanulási iránynak megfelelően, még egy másik tantárgy fakultációjának választására is van lehetőség. A környezetvédelem tagozatos diákok mindkét idegen nyelvet (az angolt és a németet) heti 4 órában tanulják. 11. évfolyamtól fakultáció választásával az idegen nyelvi óraszám további növelésére van lehetőség.
Kiknek ajánljuk?

Azoknak
- akik szeretik a biológiát, de a többi természettudomány sem áll távol tőlük
- akik szeretnének biológiából érettségizni és ilyen irányban továbbtanulni
- akik szeretik a természetet és nem csak a tanteremben, hanem a terepen is meg akarnak ismerkedni az élővilággal
- akik fontosnak tartják, hogy szebb, tisztább, egészségesebb legyen környezetünk és készek tenni is ennek érdekében
- akik szívesen részt vesznek szemléletformáló jeles napok programjainak szervezésében, lebonyolításában az iskolában (pl. Állatok Világnapja, Víz Világnapja, Föld Napja)
- akik szívesen bekapcsolódnak a városi természettudományos rendezvények, versenyek programjaiba (Agykutatás Hete, Kutatók Éjszakája, Szent-Györgyi Albert Agóra programjai)

Hol tanulhatsz tovább?
- az egyetemek természettudományi karain (pl. biológia, biomérnöki, molekuláris bionika, környezettan, környezetmérnöki szakok)
- kertészeti, erdészeti, agrártudományi egyetemeken
- orvosi egyetemeken (általános és fogorvosi karon)
- állatorvosi egyetemen
- gyógyszerésztudományi karon
- egészségtudományi karon (ápoló, gyógytornász, védőnő, dentálhigiénikus szakirány)
- élelmiszermérnök szakon
- pszichológia szakon
- természettudományos tanár szakokon

Programjaink:
- gólyatábor, a kilencedik osztály előtti nyáron, ahol megismerkedhetsz leendő osztálytársaiddal, érdekes szakmai programokon vehetsz részt

- darules a Fehér-tavon
- terepgyakorlat az Ásotthalmi lápréten

- látogatás az SZTE Füvészkertben és a Szegedi Vadasparkban

- tanulmányi kirándulás a Paksi Atomerőműbe
- látogatás a szennyvíztisztító telepen és a hulladéklerakóban

- jeles napok szervezése és lebonyolítása iskolai keretek között


Ízelítő a versenyekből, amiken elindulhatsz és megmérettetheted a tudásod
- OKTV
- Curie környezetvédelmi és kémia versenyek
- Integrált természettudományos versenyek
- Avram Hershko országos természettudományi verseny
- Bugát Pál országos középiskolai természetismereti vetélkedő
- elsősegélynyújtó és vöröskeresztes versenyek

Kapcsolataink, pályázataink
- Az elmúlt években több alkalommal elnyertük a „Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Kutatóiskolája” címet.

- Több ízben vettünk részt nyertes „Út a Tudományhoz” kutatópályázatban, melynek során egyetemi laboratóriumokban dolgozhattak ösztöndíjas diákjaink.

- Egy pályázat keretében együttműködünk az SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetével, ahol laborgyakorlatokat végzünk.
- Rendszeresen tartunk laboratóriumi gyakorlatokat diákjainknak a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban (TERMOSZ) és az SZTE Gyakorló Gimnáziumában (SZeReTeD) működő természettudományos laboratóriumokban.
- A gólyatábor és a terepgyakorlatok szakmai vezetését a CSEMETE, a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint az MME szakemberei segítik.
Tevékenységeink elismeréseképpen iskolánk 2016-ban elnyerte az Örökös Ökoiskola címet.
Ha felkeltettük érdeklődésedet és szeretnél egy természetszerető, egészség- és környezettudatos csapat tagja lenni, szeretettel várunk!