Szegedi Tankerületi Központ

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

vizuális kultúra szakos gimnáziumi tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30.–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 34 órás

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Tömörkény utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vizuális kultúra tantárgy oktatása gimnáziumban és művészettörténet tantárgy oktatása szakgimnáziumban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) előmenetel és az illetmény megállapítás tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, az Nkt. 3.sz. melléklet 6. pontja alapján meghatározott, egyetemi szintű vagy – az általános iskolai tanár kivételével – mesterfokozatú –, a tantárgynak megfelelő szakos tanár és a 11. pontja alapján meghatározott, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú egyetemi szintű vagy – a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt művészeti tárgyaknak megfelelő szakirányú zenetanár kivételével – mesterfokozatú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész, illetve a Nkt. 98. §-ában meghatározottak,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3 év szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6720 Szeged, Tömörkény utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/062/04876-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: vizuális kultúra szakos gimnáziumi tanár.  

vagy

 • Elektronikus úton Horváthné Szabó Éva intézményvezető részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról - az intézményvezető javaslata alapján - a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.tomorkenyi-szeged.sulinet.hu - 2018. június 20.