Pedagógus neve

Munkakör

Szakképesítése

Tárgyakat tanít

Horváthné Szabó Éva Margit

intézményvezető

kémia, fizika

kémia

környezetvédelem

 

Molnárné Nagy Edit

intézményvezető-helyettes

angol nyelv

angol nyelv

Bognár Sándor

intézményvezető-helyettes

matematika

matematika

fizika

 

filozófia

 

Dr. Kisapáti Ivett

intézményvezető-helyettes

kőszobrász-restaurátor művész

anyagismeret

művészeti rajz és művészettörténet

szoborkészítés gyakorlata

Ábrahám Szilvia

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető

spanyol nyelv

spanyol nyelv

Alvaro Vidal Sierra

gimnáziumi tanár,

spanyol nyelvi lektor

történelem

 

spanyol civilizáció

spanyol nyelv

földrajz

földrajz

Bacsa Erzsébet

iskola pszichológus

pszichológus

 

Barczánfalvi Ferenc

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria

rajz, festés mintázás gyakorlat

grafikai technológia gyakorlat

művészettörténet

szakmai ábrázolási gyakorlat

rajz, festés, mintázás gyakorlat

Barta András

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

anyagismeret

tervezés és gyakorlat

a szoborkészítés elmélete

szakmai ábrázolási gyakorlat

a szoborkészítés gyakorlata

Bayer Attila

gimnáziumi tanár

testnevelés

testnevelés

Bádonyiné Nagy Ilona

gimnáziumi tanár,

KAT tag,

munkaközösség-vezető, osztályfőnök

történelem

történelem

filozófia, etika

 

magyar nyelv és irodalom

 

Bánvölgyi László

szakmai tanár

kőszobrász-restaurátor

rajz, festés, mintázás gyakorlat

a szoborkészítés gyakorlata

a szoborkészítés elmélete

anyagismeret

Beliczai Mária

szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

Benkő Imola

gimnáziumi tanár 

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

dráma

dráma

Bényi Máté

szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

anyagismeret

grafikai technológia gyakorlat

tervezés és gyakorlat

Boros Krisztina

gimnáziumi tanár

angol nyelv

angol nyelv

spanyol nyelv

 

Bulatovic-Hajnal Edina

gimnáziumi tanár

helyettesítő tanár

spanyol nyelv

spanyol nyelv

Bukor Tibor

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

vizuális kultúra

szakmai ábrázolási gyakorlat

Csala Zsuzsanna

szakmai tanár,

szilikátipari tervezőművész,

vizuális-és környezetkultúra

szakmai technológiai gyakorlat

művészettörténet

anyagismeret

tervezés és gyakorlat

szakmai elmélet

kerámia -porcelán szakmai ismeret

kerámia-porcelán készítés gyakorlata

szakmai projekt gyakorlat

Csúriné Német nyelvh Éva

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető, osztályfőnök

matematika

matematika

informatika

informatika

életvitel

Dáni Eszter

gimnáziumi tanár,

osztályfőnök,

PSZ titkár

matematika

matematika

informatika

informatika

 

 

Deák-Nákity Gabriella

gimnáziumi tanár 

matematika

matematika

informatika

informatika

Dirner Ágota

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

angol nyelv

angol nyelv

Dohány Edit

gimnáziumi tanár, osztályfőnök, KAT tag

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

filozófia, etika

etika

filozófia

Dr. Dohány Gabriella

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

ének-zene

ének-zene

Domsa Sorin

szakmai tanár,

óraadó

balettmester

klasszikus balett alapjai

klasszikus balett gyakorlat

 

bevezetés a tánctörténetbe

Dunai Ágnes

gimnáziumi tanár, helyettesítő tanár

angol nyelv

angol nyelv

Fekete Zoltán

 gimnáziumi tanár

testnevelés

testnevelés

Feketű Boglárka

szakmai tanár

kerámiatervező művész,

szilikátipari tervezőművész

képzőművész-tanár

kerámia –porcelán szakmai ismeret

kerámia -porcelán készítési gyakorlat

anyagismeret

digitális prezentáció

 

Fiszter Márta

 gimnáziumi tanár

helyettesítő tanár

német nyelv

német nyelv

Gergely Kata Viola

gimnáziumi tanár,

óraadó

spanyol nyelv

spanyol nyelv

Göblyös Róbert

szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria,

földrajz, művészettörténet

rajz, festés, mintázás gyakorlat

Guba Eszter

gimnáziumi tanár,

tartós távollét

spanyol nyelv

 

földrajz

 

Gyimóthiné Marjanucz Lilla

gimnáziumi tanár,

tartós távollét

angol nyelv,

magyar nyelv és irodalom

 

Gyuris Annett Manuela

gimnáziumi tanár,

német nyelv nyelvi lektor

német nyelv

német nyelv

német civilizáció

Horváth László

gimnáziumi tanár

matematika

 

fizika

fizika

Horváth Szabolcs István

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

Dr. Horváth Tamás Lajos

szakmai tanár,

óraadó

jogász

foglalkoztatás II.

Jura Joanna Danuta

gimnáziumi tanár

angol nyelv

angol nyelv

foglalkoztatas I.

orosz nyelv

 

Kádár Blanka

gimnáziumi tanár 

angol nyelv

angol nyelv

Kis Jenő Ferenc

szakmai tanár 

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

szoborkészítés gyakorlata

szoborkészítés elmélete

rajz, festés, mintázás gyakorlat

Kiss Márta

 szakmai tanár

szövőipari és szőnyegszövő kézműves tervező,

 

ipari formatervező

anyagismeret

képzőművész-tanár

textil szakgyakorlat

Dr. Kissné Bodor Tímea

gimnáziumi tanár,

óraadó

latin nyelv

latin nyelv

Dr. Klebniczkiné Juhász Piroska

gimnáziumi tanár 

angol nyelv, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom

angol nyelv

Kondász Rózsa

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, történelem

magyar nyelv és irodalom

dráma

dráma

Dr. Kovács Józsefné

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

biológia 

biológia

kémia

kémia

természettudomány

Kovács Krisztina

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

olasz nyelv

olasz nyelv

történelem

történelem

Kóthay Gábor

szakmai tanár,

KAT elnök

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

grafika szakelmélet

kortárs grafika szaktörténet

illusztrációs technikai gyakorlat

tervezőgrafikai tervezési gyakorlat

tervező-grafikai technológiai gyakorlat

Kulcsárné Hinze Mária

gimnáziumi tanár, helyettesítő tanár

történelem

történelem

német nyelv

német nyelv

Dr.Lénárdné Delley Piroska

gimnáziumi tanár,

tartós távollét

történelem

 

német nyelv

 

Lénárt Ferenc

gimnáziumi tanár

matematika

 

fizika, technika

 

Lévainér Dr. Kovács Marian

gimnáziumi tanár 

történelem

történelem

spanyol nyelv

spanyol civilizáció

Lovasné Bartha Edit

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

 

ének-zene

ének-zene

Lovász Márta

gimnáziumi tanár 

német nyelv

német nyelv

angol nyelv

angol nyelv

Lövei Zsófia

gimnáziumi tanár,

óraadó

vizuális kultúra

vizuális kultúra

Luttrell Erzsébet Judit

gimnáziumi tanár 

orosz nyelv

 

német nyelv

német nyelv

angol nyelv

angol nyelv

Magyar Mihály

 szakmai tanár

rajz, ábrázoló geometria, művészettörténet

digitális prezentáció

tervezőgrafikai elmélet

grafikai technológiai gyakorlat

anyagismeret

technológia

szakillusztrációs gyakorlat

Májer Márta

gimnáziumi tanár 

földrajz

földrajz

természettudomány

történelem

történelem

Márkusné Csíkos Ildikó

szakmai tanár

ruhaipari szakos mérnök tanár

textil szakelmélet

anyagismeret

textil szakgyakorlat

tervezés és gyakorlat

Dr. Máder Attila

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

matematika

matematika

Mátó Éva

szakmai tanár,

óraadó

balettmester

színházi tánc gyakorlat

emelés gyakorlat

előadó-művészeti gyakorlat

Medgyesi Sándor

gimnáziumi tanár

földrajz 

földrajz

matematika

matematika

Medgyesi Sándorné

könyvtáros tanár

történelem

könyvtáros

földrajz

földrajz

Miltner Tímea

gimnáziumi tanár, osztályfőnök 

matematika

matematika

fizika

fizika

Mitrik László

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

testnevelés

testnevelés

földrajz

Molnár Mónika

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

angol nyelv

angol nyelv

Moróné Tapody Éva

gimnáziumi tanár

matematika

matematika

fizika

fizika

Nagy Krisztina

gimnáziumi tanár, helyettesítő tanár, osztályfőnök

angol nyelv

angol nyelv

földrajz

Nagy László

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök

művészettörténet

művészettörténet

rajz

vizuális kultúra

mozgókép- és médiaismeret

mozgókép- és médiaismeret

Németné Hérics Éva

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

angol nyelv

angol nyelv

orosz nyelv

életvitel

Orlikné Gáspár Karolina

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

etika

etika

történelem

 

Péter-Kovács Veronika

gimnáziumi tanár

biológia

biológia

környezetvédelem

környezetvédelem

Pintérné Temunovic Andrea

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

földrajz

földrajz

testnevelés

testnevelés

környezetvédelem

életvitel

Rauscher Alexandra

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

matematika

matematika

fizika

fizika

Rákos Magdolna

gimnáziumi tanár

angol nyelv

 

történelem

 

Rechtenwald Kristóf

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

történelem

történelem

Rigóné Hargitai Csilla

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

olasz nyelv

olasz nyelv

Schimplné Baji Krisztina Ildikó

gimnáziumi tanár, osztályfőnök
tankönyvfelelős

testnevelés

testnevelés

földrajz

környezetvédelem

Schoop Anneke

gimnáziumi tanár 

biológia

biológia

német nyelv

német nyelv

Strauss John Joseph

gimnáziumi tanár,

óraadó, angol nyelvi lektor

angol nyelv

angol nyelv

Dr. Szabóné Dancsik Tünde

szakmai tanár,

óraadó

modern tánc

kortárs modern tánc gyakorlat

Szalma Anita

szakmai tanár,

óraadó

közgazdásztanár

pénzügyi és vállalkozói ismeretek

Dr. Szilákné Korbély Ágnes

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető

angol nyelv

angol nyelv

foglalkoztatás I.

Szita Ilona

gimnáziumi tanár

német nyelv

német nyelv

történelem

történelem

Szlezák Anikó

gimnáziumi tanár

mozgókép- és médiaismeret

 

német nyelv

 

Tanács István

szakmai tanár,

óraadó

földrajz

néptánc gyakorlat

testnevelés

néprajz mesterszakos bölcsész

kulturális menedzser

Tóth Csaba Lászlóné

szakmai tanár,

óraadó

ruhaipari szakos mérnök

textil szakelmélet

szaktechnikus

anyagismeret

Udvarhelyi Brigitta

gimnáziumi tanár, munkaközösség-vezető,

kémia

kémia

biológia

biológia

Vadászné Horváth Ildikó

gimnáziumi tanár 

kémia

kémia

biológia

biológia

Varga Ákos Sándor

gimnáziumi tanár,

óraadó

ének zene

művészetek

Varga Magdolna

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

történelem

történelem

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

életvitel

Vágó Mária

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

latin nyelv

latin nyelv

Váradi Erika

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

matematika

matematika

informatika, kémia

informatika

Viktor Krisztina

gimnáziumi tanár

matematika

matematika

informatika

informatika

Weisz Emília

gimnáziumi tanár, osztályfőnök

testnevelés,

testnevelés

gyógytestnevelő

orosz nyelv

 

Zsélyi Ildikó

gimnáziumi tanár

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

angol nyelv

angol nyelv

Zsótér Éva

gimnáziumi tanár,

munkaközösség-vezető,

osztályfőnök

német nyelv

német nyelv

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom

orosz nyelv

életvitel