23. § Közzétételi lista 2019/2020. tanév

1.a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót az Iskolánkról / Beiskolázás / Középiskolai beiskolázás menü alatt olvasható.

1.b) A beiratkozás időpontja: 2020. június 23. (kedd). A teendőkről külön értesítést küldünk.
A fenntartó által engedélyezett osztályok

1.c) A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos díjak meghatározása a 229/2012. (VIII.28.) A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet 34.§ és 35.§ alapján történik.
A térítési díjról, tandíjról és egyéb díjfizetési kötelezettségekről a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szegedi Tankerülete rendelkezik.

1.d) A fenntartó részéről az elmúlt tanévben intézményünkben leltár ellenőrzés volt. 2019. november 28-án a Szegedi Tankerületi Központ, mint fenntartó tanügyigazgatási ellenőrzést tartott.

1.e) Az intézmény nyitva tartása:
6:00-tól 21:00-ig
Tanévben munkanapokon ügyintézés:
H-Cs: 7.30-tól 15.30-ig,
P: 7.30-14.30-ig.
Szünetekben ügyeleti rend szerint.
Az éves munkaterv az Iskolánkról / A tanév programjai /  2019/2020-as tanév hivatkozás alatt található.

1.f) Pedagógiai-szakmai ellenőrzés az elmúlt tanévben (tanfelügyelet, szaktanácsadás, minősítés) 8 fő pedagógusra vonatkozóan volt.

1.g) A Házirend, a Pedagógiai Program és Szervezeti és Működési Szabályzat a Iskolánkról/Dokumentumok menü alatt olvashatóak.

3.a) Pedagógusaink a 2019/2020-es tanévben

3.b) A nevelő, oktató munkát segítő kollégák és technikai dolgozók a 2019/2020-es tanévben

3.c) Az Országos kompetenciamérés gimnáziumunkra vonatkozó eredményei letölthetők a https://www.kir.hu/okmfit internetes felületről.

Iskolánk OM azonosítója: 029747.
Valamint az iskolánk eredményei a következő hivatkozáson is megtalálhatóak: Eredmények

3.d) Az intézmény ki- és lemaradási, valamint évismétlési mutatói

3.e) Az érettségi vizsgák átlageredményei.

3.f) Tanórán kívüli foglalkozások

Lehetőségek: szakköri foglalkozások, sportköri foglalkozások, spanyol nyelvi szakkörök, énekkar.
Egyéb, az iskola által szervezett szabadidős tevékenységek, amelyek az iskola munkatervében szerepelnek. Pl. filmklub, aradi kirándulás, tanulmányi utak, cserekapcsolatok, stb…
A BTM-N tanulók részére a törvényben előírtaknak megfelelően szakértői vélemény alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk.
A tanköteles korú tanulók szülői beleegyező nyilatkozattal jelentkezhetnek a felsorolt foglalkozásokra.
A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségéről a Házirend (V.2.; V.3.; V.5.; V.6.; VII.16.) illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat (5.12.), valamint a Pedagógiai Program (1.3.3.; 1.3.5.;1.4.2.; 1.4.3.; 1.4.4.; 1.6.1.; 1.6.2.; 3.1.3.) tartalmazza, amelyek megtalálhatók az Iskolánkról/Dokumentumok menü alatt.

3.g) A hétvégi házi feladatok, illetve az iskolai dolgozatok szabályait a Pedagógiai Programban (1.9.4.; 2.11.) az Iskolánkról/Dokumentumok menü alatt olvashatóak.

3.h) Osztályozóvizsga határidők a 2019/2020-es tanévben
Az osztályozó vizsgák letételének feltétele, hogy a tanuló a vizsga előtt legalább egy hónappal felvegye a kapcsolatot a vizsgáztató tanárral, és a vizsgaanyagot valamint a vizsga időpontját egyeztessék.

A vizsgák letételének határideje:

                Az 1. féléves anyagból: 2020. január 22. szerda.
                Osztályozó vizsgák az előrehozott érettségire: 2020.április 16-24.
                A 2. féléves anyagból:
                              
végzős évfolyamokon: 2020. április 27.hétfő,
                               alsóbb évfolyamokon: 2020. június 12. péntek.

A Vizsgaszabályzat megtalálható az iskola Pedagógiai Programjában.

Az osztályozóvizsga követelmények tantárgyanként a következők: Követelmények

3.i) 2019/2020-as osztálylétszámok (2019.10.01.)