Tisztelt Szülők! Kedves Felvételizők!

A 2018/2019 tanévre felvett tanulók tanulói azonosítóját - tagozatokra bontva - a csatolt excel táblában olvashatják.

Felvételi rangsor 2018/2019.xlsx

Gratulálunk a sikeres felvételihez!

0001 - Magyar-német kéttannyelvű osztály
0002 - Magyar–spanyol kéttannyelvű osztály
0003 - Emelt szintű német nyelvi osztály
0004 - Emelt szintű angol nyelvi osztály
0005 - Általános tantervű, ének-zenei orientációjú osztály
0006 - Emelt szintű humán osztály
0007 - Biológia és környezetvédelmi orientációjú általános tantervű
0008 - Általános tantervű osztály
0009 - Képző-és iparművészeti osztály (Grafikus)
0010 - Képző-és iparművészeti osztály (Kerámiaműves)
0011 - Képző-és iparművészeti osztály (Szobrász)
0012 - Képző-és iparművészeti osztály (Textilműves)

A felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel megtételének szabálya

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2018 január 25-én 8.00-16.00 óráig az iskolai könyvtárban az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az értékelő lapokat 2018. február 08-án 8.00 órától lehet átvenni az igazgatóhelyettesiben.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet 33.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.

Iskolánk a 8. osztályos végzős általános iskolások számára előkészítőket indít a következő tantárgyakból

 

Tantárgy: Első foglalkozás
  Angol nylev   2017.10.10. /kedd/ 15.00 óra
  Német nyelv   2017.12.01. /péntek/ 15.00 óra
  Rajz   2017.10.06. /péntek/ 15.00 óra
  Ének-zene   2018. január 29. /hétfő/ 14:30-ra

 

Az angol nyelv, a német nyelv és a rajz tantárgyakra a jelentkezési határidő lejárt!
Az angol nyelvi előkészítő foglalkozási időpontjai (keddenként 15 órától – 16 óráig):

október 10.; október 17.; október 24.; november 7.; november 14.; november 21.; november 28.; december 5.;
december 12.;
január 9.; január 23.; január 30.; február 6.; február 13.
A rajz előkészítő foglalkozási időpontjai (péntekenként 15 órától – 16 óra 30 percig):
október 6.; október 13.; október 20.; november 10.; november 17.; november 24.; december 1.;
december 8.; december 15.;
január 5.; január 12.; január 19.; február 2.; február 16.; február 23.
A német nyelvi előkészítő foglalkozási időpontjai (péntekenként 15 órától – 16 óráig):
december 1.; december 8.; december 15.;
január 5.; január 12.; február 2.; február 9.; február 16.; február 23.
Az ének-zene előkészítő foglalkozási időpontjai (hétfőnként 14:30-tól – 15:30-ig):
január 29.; február 5.; február 12.; február 19.; február 26.
Az előkészítőkre felvett tanulók névsora.xls

Az előkészítőkre az iskola által rendszeresített jelentkezési lapon lehet jelentkezni.
Jelentkezési lap-előkészítőre.doc

Maximum 2 helyre lehet jelentkezni, és a fontossági sorrendet kérjük megjelölni. Amennyiben több jelentkező van a felvehető léteámnál, sorsolással döntjük el, hogy ki melyik előkészítőre kerülhet be.

A jelentkezéseket az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre kérjük beküldeni, vagy személyesen leadni az iskolában.

Jelentkezési határidők: Ének-zene tantárgyra még lehet jelentkezni.

Az előkészítő ingyenes.

A rajz előkészítő első foglalkozására kérjük, hogy a tanulók hozzanak magukkal 1 db A3-as rajztáblát, 3-4 rajzlapot és 2B, 3B ceruzákat.