Ideiglenes felvételi jegyzék 2019

Közöljük a 2019/2020. tanévre iskolánkba felvételi jelentkezést benyújtó 8. osztályos tanulók ideiglenes felvételi rangsorát. A felvételi jegyzék tanulmányi területenként készült.

A listákon a tanulók oktatási azonosítójukkal, vagy - amennyiben ezt kérték - jeligéjükkel szerepelnek. A tanuló azonosító adata mellett feltüntettük a felvételi eljárásban elért összesített pontszámot és az ennek alapján kialakuló sorrendet.

Azok a tanulók, akik iskolánk több tagozatát is megjelölték, az általuk választott valamennyi tagozat rangsorában szerepelnek.

Természetesen minden tanuló csak egy iskolába kerül felvételre, oda ahová az általa választott sorrendet figyelembe véve először teljesítette a felvétel feltételeit. Azt tanácsoljuk, hogy a felvételi sorrenden csak indokolt esetben módosítsanak.

Az adatok tájékoztató jellegűek, a végleges eredményt a felvételi eljárás végén 2019. április 30-ig küldjük meg a jelentkezőknek és az általános iskoláiknak.

Köszönjük, hogy a továbbtanulási terveikben az iskolánk is szerepel.

0001 Magyar-német kéttannyelvű osztály 2019.pdf

0002 Magyar–spanyol kéttannyelvű osztály 2019.pdf

0003 Emelt szintű német nyelvi osztály 2019.pdf

0004 Emelt szintű angol nyelvi osztály 2019.pdf

0005 Általános tantervű, ének-zenei orientációjú osztály 2019.pdf

0006 Emelt szintű humán osztály 2019.pdf

0007 Biológia és környezetvédelmi orientációjú általános tantervű osztály 2019.pdf

0008 Általános tantervű osztály 2019.pdf

0009 Képző-és iparművészeti osztály (Grafikus) 2019.pdf

0010 Képző-és iparművészeti osztály (Kerámiaműves) 2019.pdf

0011 Képző-és iparművészeti osztály (Szobrász) 2019.pdf

0012 Képző-és iparművészeti osztály (Textilműves) 2019.pdf

 

Pót Szóbeli felvételi és alkalmassági vizsgák beosztása
2019. március 6. (szerda)

A vizsgákra személyazonosító okmányt hozzanak magukkal a tanulók!
(személyigazolvány vagy diákigazolvány)

A vizsgázók 14 órakor jelenjenek meg, és a kijelölt várakozókban várakozzanak.

A szakmai alkalmassági vizsga 14:00 órakor kezdődik, kérünk mindenkit, hogy 13:30-ra jelenjen meg.
A képző- és iparművészeti tagozat szakmai alkalmassági felvételijére a következőket hozzák magukkal a tanulók:
   ● 1db 1/4 íves (A3-as papírhoz való) rajztáblát;
   ● 2-3 db (2B, 3B) puha ceruzát;
   ● törlőgumit, rajzszögeket vagy csiptetőt;
   ● 8-10 db olyan rajzot, festményt, esetleg kisplasztikádról fotót, amit önállóan készített.

A tanulók az alkalomnak megfelelő öltözékben jelenjenek meg.

Minden tanuló az oktatási azonosító száma alapján tájékozódhat, hogy melyik bizottsághoz van beosztva.

Potvizsgak beosztasa (2019).xlsx

 

Szóbeli felvételi és alkalmassági vizsgák beosztása
2019.02.27 - 2019.02.28 (szerda - csütörtök)

A vizsgákra személyazonosító okmányt hozzanak magukkal a tanulók!
(személyigazolvány vagy diákigazolvány)

A kijelölt időpont előtt 15 perccel jelenjenek meg a vizsgázók, és a kijelölt várakozókban várakozzanak.

A szakmai alkalmassági vizsga 13:00 órakor kezdődik, kérünk mindenkit, hogy 12:30-ra jelenjen meg az új épület II. em. 524-es termében. (ruhatár, regisztráció)
A képző- és iparművészeti tagozat szakmai alkalmassági felvételijére a következőket hozzák magukkal a tanulók:
   ● 1db 1/4 íves (A3-as papírhoz való) rajztáblát;
   ● 2-3 db (2B, 3B) puha ceruzát;
   ● törlőgumit, rajzszögeket vagy csiptetőt;
   ● 8-10 db olyan rajzot, festményt, esetleg kisplasztikádról fotót, amit önállóan készített.

A tanulók az alkalomnak megfelelő öltözékben jelenjenek meg.

Minden tanuló az oktatási azonosító száma vagy a megadott jelige alapján tájékozódhat, hogy milyen időpontra kell megjelennie.

A szóbeli és alkalmassági vizsgák időpontjai:

A jelentkezőnek a kiírt összes felvételijén részt kell vennie. Ha a tanuló a 0001 magyar-német és a 0002 magyar-spanyol kéttannyelvű osztályba is jelentkezett, akkor a két tagozatra csak egy felvételi vizsgát kell tennie.

Szóbeli felvételik terembeosztása.doc

A tanulók pontos időbeosztása (oktatási azonosítóval vagy jeligével):

Szobeli felveteli es alkalmassagi vizsgak beosztasa (2019).xlsx

 

Tavalyi felvételi pontszámok.doc

A vizsga ideje: 2019. január 19. (szombat) 

A vizsga helyszíne: 6720 Szeged, Tömörkény u. 1.

Megjelenés: 2019. január 19. (szombat) 9:45

A vizsga időbeosztása  

Magyar nyelv -  2019. január 19. 10:00 óra

Matematika  -  2019. január 19. 11:00 óra

Tudnivalók a vizsga lebonyolításával kapcsolatban

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén.

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket: 

 • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
 • a vizsgabehívó levelet (ha a vizsgabehívót a vizsga napjáig a tanuló nem kapja kézhez, akkor is jelenjen meg, a vizsga ebben az esetben is megkezdhető).

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási értékelési útmutatói 2019. január 19-én 13:00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Azok a tanulók, akik a vizsgára vonatkozó kedvezményekben részesülnek –időhosszabbítás, felmentés az értékelési rendszer egy részlete alól vagy segédeszköz használata (számológép), külön határozatban értesítést kaptak.

Minden tanuló névre szóló vizsgabehívót is kapott, melyen a terembeosztásról és a dolgozatok megtekintéséről is tájékoztatást küldtünk.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2019. január 24-én 8.00-16.00 óráig az iskolai könyvtárban az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az értékelő lapokat 2019. február 07-én 8.00 órától lehet átvenni az igazgatóhelyettesi irodában.

 

A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánunk!

A felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel megtételének szabálya

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2019 január 24-én 8.00-16.00 óráig az iskolai könyvtárban az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.
A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő.
Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az értékelő lapokat 2019. február 07-én 8.00 órától lehet átvenni az igazgatóhelyettesiben.

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

OM: 029747

Telephely: 001

Cím: 6720 szeged, Tömörkény u.1.

 

G I M N Á Z I U M

Magyar-német kéttannyelvű osztály

(1+4 éves képzés), 0001 kód

Felvehetők száma: 16 fő

A diákok a kéttannyelvű előkészítő évfolyamon (KNY évfolyam) magas óraszámban tanulják a német nyelvet, megalapozva ezzel azt, hogy a felsőbb évfolyamokon a német civilizáció, a biológia és a történelem tantárgyakat zökkenőmentesen tanulhassák német nyelven. Az előkészítő évfolyamon a többi tantárgyból ún. szinten tartó oktatás folyik. A gimnáziumi törzsanyag oktatása a következő, 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be. A diákok második idegen nyelvként az angol nyelvet a 9.KNY-ben heti 2 órában tanulják, a 9., 10., 11. és 12. évfolyamokon heti 3 órában.

Ebbe az osztályba való jelentkezéshez német nyelvi előképzettség nem szükséges.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 50 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2019. február 27-28. és március 6. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

Szóbeli felvételi tartalma:

A magyar nyelvtani ismereteket, a szövegértést, a kommunikációs készségeket értékeljük.

Minden tanulónak a következő feladatokat kell megoldania:

 • Kreatív szituációs feladat
 • Egy rövid, magyar nyelvű szöveg felolvasása, majd elmesélése
 • Egy mondat nyelvtani elemzése

 

Magyar–spanyol kéttannyelvű osztály

(1+4 éves képzés), 0002 kód

Felvehetők száma: 16 fő

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik szeretnék a spanyol nyelvet magas szinten elsajátítani. Az első év kéttannyelvű előkészítő évfolyam (KNY), ahol a tanulók magas óraszámban tanulják a spanyol nyelvet, melynek köszönhetően már a középfokú nyelvvizsga szintjét is elérhetik, valamint ez lehetővé teszi számukra, hogy a következő, 9-12. évfolyamokon a spanyol civilizáció, a földrajz és a történelem tantárgyakat spanyol nyelven tanulják. Az előkészítő évfolyamon a többi tantárgyból ún. szinten tartó oktatás folyik. A gimnáziumi törzsanyag oktatása a következő, 9. évfolyamon kezdődik és a 12. évfolyamon fejeződik be. A tanulóknak az évek során különböző ösztöndíj lehetőségeik vannak, melyeket a spanyol állam ajánl fel. A diákok második idegen nyelvként az angol nyelvet a 9.KNY-ben heti 2 órában tanulják, a 9., 10., 11. és 12. évfolyamokon heti 3 órában.

Ebbe az osztályba való jelentkezéshez spanyol nyelvi előképzettség nem szükséges.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 50 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2019. február 27-28. és március 6. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat értesítjük).

időpontbeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

Szóbeli felvételi tartalma:

A magyar nyelvtani ismereteket, a szövegértést, a kommunikációs készségeket értékeljük.

Minden tanulónak a következő feladatokat kell megoldania:

 • Kreatív szituációs feladat
 • Egy rövid, magyar nyelvű szöveg felolvasása, majd elmesélése
 • Egy mondat nyelvtani elemzése

 

Emelt szintű német nyelvi osztály

(4 éves képzés), 0003 kód

Felvehetők száma: 16 fő

Emelt óraszámban heti 5 órában történik a német nyelv oktatása anyanyelvi lektor bevonásával. Második idegen nyelvként angol nyelvet oktatunk 5 órában. Célunk német nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára, illetve legalább középfokú nyelvvizsgára való felkészítés.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét német nyelvből (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max.100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 50 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2019. február 27-28. és március 6. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli felvételi követelménye:

Az általános iskolai német nyelv tantárgy tantervi követelményei. A szóbeli felvételi időtartama 10 perc; kötetlen beszélgetés az adott témákról; amelynek során több témát is érintünk. A felvételi pontjait a nyelvhelyesség, a kommunikációs készség és a szókincs értékelésével alakítjuk ki.

A szóbeli felvételi témakörei:

1. Familie, Freundschaft – Család, barátok

2. Wohnort, Einrichtung – Lakóhely,lakás , berendezés

3. Schule; Sprachenlernen – Iskola, nyelvtanulás

4. Tagesablauf, Familienalltag – Napirend, a család egy napja

5. Urlaub, Ferien, Reisen - Vakáció, szünetek, utazás

6. Helfen im Haushalt - Házimunka

7. Kleidung und Mode - Öltözködés, divat

8. Freizeit, Hobbys, Sport - Szabadidő, hobby, sport

9. Wetter und Jahreszeiten – Időjárás, évszakok

10. Einkaufen - Bevásárlás

 

Emelt szintű angol nyelvi osztály

(4 éves képzés), 0004 kód

Felvehetők száma: 16 fő

Emelt óraszámban heti 5 órában történik az angol nyelv oktatása. Második idegen nyelvként német nyelvet oktatunk 5 órában. Célunk angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés. 

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét angol nyelvből (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max.100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 50 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2019. február 27-28. és március 6. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat értesítjük).

 

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli felvételi követelménye:

Az általános iskolai angol nyelv tantárgy tantervi követelményei. A szóbeli felvételi időtartama 10 perc; kötetlen beszélgetés kettő témáról, az alábbi témakörökből a vizsgázó húz. Ezt követően szóban, 1-2 másodpercnyi gondolkodás után rövid  nyelvtani feladatokat kell megoldani.  Az alábbi nyelvtani anyagok áttekintését javasoljuk.

Nyelvtan:

 1. Present Simple /Continuous
 2. Past Simple /Continuous
 3. Present Perfect
 4. Past Perfect
 5. will / be going to
 6. time clauses – időhatározói mellékmondatok
 7. Conditionals – feltételes mód (Zero – First – Second Conditional)
 8. Passive Voice – szenvedő szerkezet (Present Simple / Past Simple)
 9. prepositions - elöljárószavak
 10. personal pronouns – személyes névmások (I, me, my, mine stb)
 11. have to
 12. modal verbs – módbeli segédigék: must, mustn’t, should,  may, might, can, could, be able to
 13. asking questions - kérdésfeltevés (aláhúzott mondatrészre kérdezz rá)
 14. negative sentences – tagadó mondatok

A szóbeli felvételin megszerezhető 50 pont a következőkből áll össze:

 • nyelvhelyesség 20 pont
 • szókincs 20 pont
 • kommunikációs készség 10 pont

A szóbeli felvételi témakörei:

1. Napirend  -Daily routine

2. Iskola – School

3. Család, barátok, személyleírás – Family, friends, describing people

4. Otthonod és környéke – Your home and the neighbourhood

5. Vásárlás - Shopping

6. Mozi, színház, filmek – Cinema, theatre, films

7. Televízió, rádió, zene – Television, radio, music

8. Sport, szabadidős tevékenységek – Sports, free-time activities

9. Könyv, újságolvasás, online olvasás – Reading books and newspapers, reading online

10. Étkezés otthon és étteremben – Eating at home and eating out

11. Időjárás, öltözködés – Weather and clothing

12. Családi ünnepek – Family occasions

13. Utazás, közlekedés, nyaralás – Travelling, traffic and going on holiday

14. Egészség, betegség – Health and illnesses

15. Foglalkozások, munka – Jobs, work

16. Technika: mobil telefon, számítógép és az internet – Technology: mobile phones, computers and the Internet

17. Környezetünk és annak védelme- Environment, environmental protection

18. Természet, állatok, házi kedvenceink – Nature, animals and pets

 

Általános tantervű, ének-zenei orientációjú osztály

(4 éves képzés), 0005 kód

Felvehetők létszáma: 14 fő

Emelt óraszámban történik az ének-zene tanítása heti 3 órában. Az iskola ének-zene tagozatos tanulói énekkari szerepléseikkel nemzetközi hírnévre tettek szert.

Tanulóink kötelező idegen nyelvként az olasz nyelvet tanulják heti 4 órában. A második idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk szintén 4 órában.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét ének-zenéből (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2019. február 27-28. és március 6. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli elbeszélgetés helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli felvételin az ének-zenei képesség felmérése és a zenei hallás megállapítása történik az általános iskolai ének-zene tantárgy tantervi követelményei alapján.

A felvételi részei:

 • tíz magyar népdal élményszerű előadása a tanuló által összeállított és bemutatott listáról,
 • ritmus, dallam visszaadása első hallásra,
 • hangköz, hangzat hallás utáni felismerése, megnevezése,
 • lapról olvasás periódusnyi terjedelemben, hangnem kitérés nélkül, egy-két alterációval.

 

Emelt szintű humán osztály

(4 éves képzés), 0006 kód

Felvehetők száma: 32 fő

A tanulók a magyar nyelv és irodalmat, a történelmet emelt óraszámban tanulják, valamint heti 3 órában az egyik idegen nyelvként a latin nyelvet oktatjuk.

Másik idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk heti 4 órában.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból, a történelmet duplán számítjuk (50%-ban).

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10.00 óra

 

Biológia és környezetvédelmi orientációjú általános tantervű

(4 éves képzés), 0007 kód

Felvehetők száma: 18 fő

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a természetvédelem, a környezetvédelem és a biológia iránt. A képzés célja a szemléletformálás, ill. felvételire való felkészítés biológia, kémia, környezetvédelemi szakirányokra. A tanulók általános tantervét a környezetvédelem tantárggyal egészítjük ki. A 11. és 12. évfolyamokon a tanulók emelt szintű biológia és választásuk szerinti oktatásban vesznek részt.

A diákok első idegen nyelvként az angol nyelvet heti 4 órában tanulják. A második idegen nyelvként német nyelvet tanítunk szintén 4 órában.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (25%-ban),
 • a szóbeli felvételi eredményét biológiából és környezetvédelemből (25%-ban)

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max.100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 25 pontban,
 • a szóbeli felvételin elérhető maximális pontszám: 25 pont, ez legfeljebb 25 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10.00 óra

A szóbeli felvételi időpontja: 2019. február 27-28. és március 6. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat értesítjük).

A szóbeli felvételi témakörei:

 1. Környezeti tényezők és tűrőképesség
 2. Életközösségek, kölcsönhatások az életközösségekben
 3. Táplálkozási szintek, táplálékláncok, anyagforgalom
 4. Sejtmagnélküli egysejtűek (baktériumok)
 5. Sejtmagvas egysejtűek
 6. A gombák és a zuzmók
 7. Virágtalan növények (zöldmoszatok, mohák, harasztok)
 8. Virágos növények (nyitvatermők, zárvatermők)
 9. Gerinctelen állatok (szivacsok, csalánozók, gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak)
 10. Gerinces állatok (halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök)
 11. Az emberi szövetek
 12. Az emberi bőr felépítése, szerepe és egészsége
 13. Az ember vázrendszerének felépítése, szerepe és egészsége
 14. Az ember légzőrendszerének felépítése, működése és egészsége
 15. Az ember emésztőrendszerének felépítése, működése
 16. Tápanyagok, az egészséges táplálkozás, az emésztőrendszer betegségei
 17. Az emberi szív felépítése, működése, a vérkeringés és betegségei
 18. Az emberi vér összetétele, alkotórészeinek szerepe, betegségei
 19. Az ember kiválasztórendszerének felépítése, működése és egészsége
 20. A levegő összetétele, a levegőszennyezés forrásai és következményei (üvegházhatás, savas eső, szmog, ózonlyuk)
 21. A víz tulajdonságai, szennyeződésének okai és következményei
 22. Megújuló és nem megújuló energiaforrások

 

Általános tantervű osztály

(4 éves képzés), 0008 kód

Felvehetők száma: 32 fő

Ebben az osztályban tanulóink első idegen nyelvként az angol nyelvet tanulják heti 4 órában. A második idegen nyelvként spanyol vagy olasz nyelvet tanítunk szintén 4 órában. A tanulók nyelvi csoportokba sorolása a felvételi eredmények alapján az iskola jogköre.

A felvételi pontszámításnál figyelembe vesszük:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban),
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (50%-ban).

Pontszámítás:

 • a központi írásbeli felvételi eredménye: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • a hozott pontszám: max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban jelenik meg az összesen megszerezhető 100 pontszámban.

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10.00 óra

 

Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium

OM: 029747

Telephely: 001

Cím: 6720 szeged, Tömörkény u.1.

 

S Z A K G I M N Á Z I U M

Képző-és iparművészeti osztály

(4+1 éves képzés)

Felvehetők száma: 32 fő

Ezen a tagozaton párhuzamos képzésben 4 szakon tanulnak a diákok:

Grafikus (8 fő)
0009 kód

Kerámiaműves (8 fő)
0010 kód

Szobrász (8 fő)
0011 kód

Textilműves (8 fő)
0012 kód

 

Szakmai alkalmassági felvételi vizsgát tartunk rajzból, amelynek alapján eldől, hogy a jelentkező megfelelt, vagy nem felelt meg az adott tagozaton való tanulásra.

A szakgimnáziumba való felvétel további szükséges feltétele, hogy a tanuló az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton megfeleljen.

Pontszámítás a rajz alkalmassági vizsgán megfelelt tanulóknak:

 • a központi felvételi eljárás keretében megírt  magyar nyelvi és matematika írásbeli eredményét (50%-ban), max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban,
 • az általános iskola 5-8. osztályában elért eredményeket magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyakból (50%-ban), max. 100 pont, ez legfeljebb 50 pontban

A rangsor kialakításának szempontjai

Az összes eredmény azonossága esetén az kerül a rangsorban előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, utána akinek lakhelye illetve tartózkodási helye Szegeden van. További egyezés esetén a központi felvételi eredménye alapján. Ha ez is azonos, a tanulmányi eredmény alapján történik a rangsorok megállapítása.

Ha a tanuló valamely tantárgyból mentességgel rendelkezik:

 • akkor a felvételi teljesítményénél eltekintünk ettől az eredménytől és a meglevő eredményeket vesszük figyelembe százalékosan arányosítva.
 • a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetén kérjük a szakértői véleményt és a mentességre vonatkozó szülői kérvényt a jelentkezési laphoz csatolni.

Jelentkezés módja

A központilag kiadott jelentkezési lapon.

Az írásbeli vizsga helye

Szeged, Tömörkény u. 1., illetve az ország összes olyan középiskolájában lehetséges, ahol előzetes felvételi eljárás keretében írásbeli vizsga van.

A központi írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. 10.00 óra

A rajz alkalmassági vizsga időpontja: 2019. február 27-28. és március 6. (A pontos időpontbeosztásról a tanulókat értesítjük).

A rajz alkalmassági vizsga helye:

Szeged, Tömörkény u. 1. (A terembeosztásról a tanulókat értesítjük).

A rajz alkalmassági vizsga követelménye:

 • Három szabadkézi rajz feladat fekete grafittal: csendélet (75 perc), fejrajz élő modell után (40 perc), ruhás emberi alak élő modell után (40 perc)
 • Hozott otthoni munkák bemutatása (8-10 alkotás) rövid szóbeli elbeszélgetés keretében.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet 33.§ (3) bekezdése értelmében amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről.