A vizsga ideje: 2020. január 18. (szombat) 

A vizsga helyszíne: 6720 Szeged, Tömörkény u. 1.

Megjelenés: 2020. január 18. (szombat) 9:45

A vizsga időbeosztása  

Magyar nyelv - 2020. január 18. 10:00 óra

Matematika - 2020. január 18. 11:00 óra

Tudnivalók a vizsga lebonyolításával kapcsolatban

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 15 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén.

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket: 

  • személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt,
  • a vizsgabehívó levelet (ha a vizsgabehívót a vizsga napjáig a tanuló nem kapja kézhez, akkor is jelenjen meg, a vizsga ebben az esetben is megkezdhető).

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tollal kell elkészíteni.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási értékelési útmutatói 2020 január 18-án 13:00 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Azok a tanulók, akik a vizsgára vonatkozó kedvezményekben részesülnek –időhosszabbítás, felmentés az értékelési rendszer egy részlete alól vagy segédeszköz használata (számológép), külön határozatban értesítést kaptak.

Minden tanuló névre szóló vizsgabehívót is kapott, melyen a terembeosztásról és a dolgozatok megtekintéséről is tájékoztatást küldtünk.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2020. január 23-án 8.00-16.00 óráig az iskolai könyvtárban az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt 3 napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az értékelő lapokat 2020. február 06-án 8.00-16:00 -ig lehet személyesen átvenni az igazgatóhelyettesi irodában.

 

A központi írásbeli vizsgához sok sikert kívánunk!