Bevezető
Általános tudnivalók
1. állomás
2. állomás
3. állomás
4. állomás
5. állomás
6. állomás
Ahogy mi láttuk...
Forrás
Impresszum
Főlap

3. állomás: Ásott-halom

Ásotthalom domb

Háromszögelési pont (HP)

A környező füves semlyékből, amelyet csapadékos esztendőben tavasszal víz borít, 6-7 méter magasan emelkedik ki a halom, és művelt felületén ma is jól kivehetők egy Árpád-kori templom maradványai. Ahol templom épül, ott falunak, sőt több egymáshoz közeli településnek is lennie kellett. A dombhoz közeli partokon nagy számú Árpád-kori edénytöredék, köztük egy 1300-as évek közepéről származó cserépbogrács-darab került elő. Ebben az időben a 20-40 házas település már tekintélyes falut alkotott. Az Ásotthalom helynév 1778. évi szegedi határtérképen és a vele egykorú városi iratokban bukkan fel először.
Az 1850-es évek derekán Szeged városa a mai község területén tanyát építetett, amely később gyarapodni kezdő falu magva és egyben névadója lett. Ebből ered ugyanis az 1950-ig használt Várostanya helységnév.

Az 1950-ben önállósult tanyaközség a kistérség legkiterjedtebb tanyavilágával és legnagyobb erdőjével, egyben legszebb kirándulóhelyével rendelkezik