Bevezető
Általános tudnivalók
1. állomás
2. állomás
3. állomás
4. állomás
5. állomás
6. állomás
Ahogy mi láttuk...
Forrás
Impresszum
Főlap

Általános tudnivalók

A Kiskunsági Nemzeti Park Magyarország második nemzeti parkjaként létesült 1975-ben. A Nemzeti Park Igazgatóság működési területének jelentős része Duna-Tisza közén található. A védett területeket tágas horizontú szikesek, hullámzó felszínű homokbuckavidékek, mocsarak, lápok, nedves rétek, és a Tisza menti vadregényes ártéri erdők, holtágak jellemzik. A Nemzeti Park Igazgatóság kezelésébe tartozik kilenc különálló nemzeti parki egység, két tájvédelmi körzet, 18 természetvédelmi terület, valamint a törvény erejénél fogva védett (ex-lege) lápok és szikes tavak. A védett területek kiterjedése 116.000 hektár.

Az Ásotthalmi Láprét a Duna-Tisza köze déli részének botanikai szempontból a legértékesebb védett természeti területe.    Figyelemre méltó értéke a világviszonylatban egyedülálló mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) több tízezres állománya, de ugyancsak említésre érdemes a fokozottan védett egyhajúvirág (Bulbocodium vernum) hasonló nagyságrendű előfordulása is.  Az itt eddig számba vett 251 növényfajból 19 védett és 3 fokozottan védett. Sokszínűsége és sok szempontból egyedülállósága miatt nevezték el első látogatói ˝Csodarétnek˝. A tanösvény bemutatja a rét legfontosabb növénytársulásait és az utóbbi kétszáz évben a tájra ható emberi tevékenység ma is fellelhető nyomait.

Állomások:

1. Királyhalmi Iskola

2. Csoda rét

3. Ásott-halom

4. Felhagyott szántók

5. Nádas

6. Fűzfás út