Bevezető
Általános tudnivalók
1. állomás
2. állomás
3. állomás
4. állomás
5. állomás
Ahogy mi láttuk...
Forrás
Impresszum
Főlap

3. állomás: Állandó vízborítottságú láperdő

Az erdő mélyebb fekvésű részén viszonylagosan nagy kiterjedésű, vízállásos, égeres láperdő található, mely csapadékosabb években tartósan víznyomottá válik. Ezeken a területeken - a vízborítottság miatt - az elpusztuló növényzetből az oxigénszegény talajban tőzeg képződik. Az 50-70 cm-es, ritkán cserélődő víz nyárra leapad, ilyenkor jól látszik, hogy a kiszélesedett tövű fák a gyökereiken állnak. Lábasfáknak is nevezik őket. A lábakon korhadék- és kéreglakó fajok telepednek meg  

A lápterületeinknek a Tisza szabályozása, és a lecsapolások után több mint 97%-a odaveszett.

 

 

Mocsári nőszirom

Vízi hídőr Vízisikló

Enyves éger

Zsombéksás